0

รายการที่ชื่นชอบ

ธุรกิจดอทคอม… ยิ่งมากคน ยิ่งมาก

ธุรกิจดอทคอม… ยิ่งมากคน ยิ่งมากความ โดย : นาวิก นำเสียง   

 

สัปดาห์ก่อนผมได้เกริ่นถึงเรื่องการจ้างมืออาชีพมาพัฒนาธุรกิจของคุณ ฉบับนี้ผมคงจะพูดในเรื่องที่ใกล้เคียงกัน แต่เป็นเรื่องการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลกำไรสูงสุดขององค์กร คุณคงได้ยินข่าวการปลดพนักงาน การลดค่าใช้จ่าย การลดขนาดขององค์กร ของธุรกิจดอทคอมในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา เหตุผลหลักที่เกิดเรื่องเช่นนี้ ส่วนหนึ่งก็มาจากผลประกอบการที่ขาดทุนของบริษัทดอทคอมนั่นเอง ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะมองว่าการปรับองค์กรของธุรกิจดอทคอมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวของอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ตหรือ นักลงทุนและกองทุนหลายรายได้ระงับการสนับสนุนธุรกิจดอทคอม เพราะกระแสของความสับสนนี้ สำหรับผมแล้ว ผมคิดว่าการปรับองค์กรครั้งนี้เป็นสิ่งที่ปกติและเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นในโลกอินเตอร์เน็ต เหมือนที่บางคนกล่าวว่า ยิ่งมากคน ก็ยิ่งมากความ ผมมีความเชื่ออย่างนั้นจริง ๆ นะครับ ในบางหน่วยงาน ยิ่งพนักงานมีมากเท่าไร ความสำเร็จของผลงานก็จะลุล่วงไปได้ยากตามไปด้วยเท่านั้น และนี่ก็เป็นความจริงในวงการอินเตอร์เน็ตและอุตสาหกรรมพัฒนาซอฟท์แวร์

 

คุณเคยมองบริษัทตัวเองและสงสัยไหมว่าพนักงานของเรากำลังทำอะไรอยู่ คุณเคยสงสัยไหมว่าบริษัทที่มีพนักงานที่เพิ่มขึ้น แต่ทำไมให้ผลงานเท่าเดิมหรือบางครั้งน้อยลงไปด้วยซ้ำ มีบทวิเคราะห์บทความหนึ่งที่น่าสนใจมาก เขากล่าวว่า สำหรับบริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์หรือบริษัทดอทคอท หลังจากที่บริษัทเพิ่มพนักงานขึ้นตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป พนักงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นแต่ละคนจะให้ผลงานเพียง 1 ใน 4 ของงานที่เขาสามารถทำได้ หรือกล่าวง่ายๆ ว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้สร้างงานอะไรเพิ่มขึ้นเลย คุณอาจจะไม่เชื่อนะ แต่คุณเชื่อไหมว่า บางครั้งบริษัทที่มีโปรแกรมเมอร์ (Programmer) เป็นร้อยกลับให้ผลงานได้น้อยกว่าบริษัทที่มีโปรแกรมเมอร์เพียง 5 คนเท่านั้น แล้วอะไรคือสาเหตุที่เป็นเช่นนั้น ลองพิจารณาองค์ประกอบต่อไปนี้

 • บริษัทต้องมีความคล่องตัว ธุรกิจอินเตอร์เน็ตเป็นเรื่องของข้อมูลและแนวความคิดใหม่ ซึ่งต้องอาศัยการพัฒนาระบบที่รวดเร็วและนำเสนอได้ทันท่วงที นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก เพราะทีมงานของผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น (Application) ได้อย่างรวดเร็ว ทีมงานทุกคนจะรับทราบเป้าหมายของตนเองอย่างชัดเจน ซึ่งหากเริ่มต้นจากทีมงานพัฒนาที่มีขนาดใหญ่อาจจะไม่มีความคล่องตัว ปัญหาของทีมงานพัฒนาที่มีขนาดใหญ่คือการสื่อสารภายในทีม เป้าหมายของแต่ละคนที่ไม่ชัดเจน จึงเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุผลสำเร็จ ไม่เหมือนกับทีมงานที่มีขนาดเล็กกว่า
   

   

 • คณะทำงานและการประชุมบ่อยเกินไปทำให้ประสิทธิการทำงานน้อยลง ถ้าคุณมีทีมงานที่มากกว่า 10 คน ผมเชื่อได้เลยว่าคุณจะต้องแบ่งกลุ่มทีมทำงานและก็ต้องมีการประชุมที่บ่อย เพื่อให้งานลุล่วงด้วยดี แต่กลับตรงกันข้าม เมื่อทีมงานมีขนาดใหญ่ขึ้น ก็จะมีการประชุมที่บ่อยขึ้น จนทำให้เสียเวลาในการทำงาน บางครั้งการประชุมที่ไม่มีข้อสรุปก็สร้างปัญหาให้กับทีมพัฒนาอีกด้วย แน่นอนว่าทีมงานที่มีขนาดเล็กกว่าย่อมให้ผลงานที่เร็วกว่า
   

   

 • มีพนักงานไม่กี่คนที่จะเข้าใจธุรกิจ เป็นเรื่องจริงที่พนักงานในบริษัทดอทคอมเองจะไม่เข้าใจว่าเค้ากำลังดำเนินธุรกิจอะไรอยู่และมีรูปแบบธุรกิจอย่างไร ซึ่งจะมีพนักงานไม่กี่คนเท่านั้นที่จะเข้าใจธุรกิจอินเตอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่สอดคล้องกันอย่างถ่องแท้ ในช่วงฟองสบู่ของธุรกิจอินเตอร์เน็ต บริษัทต่างๆ ก็มักจะประกาศศักดาด้วยการว่าจ้างพนักงานเป็นจำนวนมาก โดยที่พนักงานเหล่านี้ผ่านการสัมภาษณ์และเข้าทำงานโดยไม่มีความเข้าใจถึงธุรกิจอินเตอร์เน็ตและของบริษัทตัวเองด้วยซ้ำ ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากขาดบุคลากรที่เข้าใจธุรกิจนี้จริงๆ ในตลาด ถ้าหากมีพนักงานประเภทนี้เป็นจำนวนมากในองค์กรก็จะสร้างปัญหาต่อการสื่อสารภายในองค์กร การทำงานก็จะล่าช้า

 ผมมีตัวอย่างหนึ่งในสหรัฐฯ ที่จะสนับสนุนบทวิเคราะห์ข้างต้นได้ บริษัทพัฒนาแอพพลิเคชั่นแห่งหนึ่งหรือ Application Service Provider ที่มีพนักงานประมาณ 50 คนและบริษัทกำลังประสบกับปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนก็อาจจะหมดลงภายใน 3 เดือน ทำให้บริษัทต้องพิจารณาลดพนักงานลงเหลือเพียง 8 คน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทมีเงินทุนพอที่จะเลี้ยงบริษัทต่อไปได้อีก 8 เดือน ผลจากการตัดสินใจนี้เอง ทีมงานมีความคล่องตัว ผลิตแอพพลิเคชั่นสู่ตลาดได้เร็วขึ้น นำรายได้กลับเข้าสู่บริษัทได้เร็วขึ้น ซึ่งหนึ่งในสามของพนักงาน 40 คนที่ลดลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานระดับกลางซึ่งเวลาส่วนใหญ่ของการทำงานก็คือการประชุมที่ไม่ได้สร้างงาน

วันนี้ที่ผมเขียนบทความฉบับนี้คงไม่ได้มีเจตนาที่จะให้คุณจ้างพนักงานเพียง 10 คนเท่านั้น แน่นอนครับว่า บางบริษัทดอทคอมหรือบริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ขนาดใหญ่ก็จะต้องมีพนักงานเป็นจำนานมาก คงจะเป็นเพียงอุทหรณ์ว่าผู้ประกอบการจะต้องคิดให้ดีก่อนจะจ้างพนักงานเพิ่มอีกหนึ่งคน หากผู้จัดการท่านใดต้องการจ้างพนักงานเพิ่มอีก 5 คน ก็ขอให้เขาลองทำงานด้วยคนเพียง 3 คน ผมเชื่อว่าจะได้ผลการทำงานที่น่าแปลกใจ

 

ศูนย์ธรรมศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 226-4500 โทรสาร 225-2109
E-mail :
webmaster@tuecom.com