0

รายการที่ชื่นชอบ

ชุดทดสอบความเครียด

ถ้าหากคุณมองภาพแล้วเห็นภาพ  มันหมุนหรือเคลื่อนไหวแสดงว่าอาการเริ่มไม่ค่อยจะดีแล้ว ภาพ 3 ภาพต่อไปนี้เป็นภาพที่ใช้ทดสอบความเครียด ภาพทั้ง 3 เป็นภาพนิ่งไม่เคลื่อนไหว

แต่ถ้าเห็นมันเคลื่อนไหว  แสดงว่าผู้ที่ดูมันกำลังมีความเครียดเกิดขึ้น
ยิ่งเคลื่อนไหวเร็วเท่าไหร่ก็แสดงว่าเครียดมากขึ้นเท่านั้น ขอแนะนำให้ใช้ภาพชุดนี้ทดสอบตัวเองบ่อยๆเป็นการเตือนสติตัวเอง