0

Wishlist

"จาน ชาม ที่ทําจากเมลามีนปลอดภัยไหม"

"จาน ชาม ที่ทําจากเมลามีนปลอดภัยไหม"
By morakot

หลัง จากมีข่าวคราวเรื่องสารเมลามีนปนเปื้อนในนม ก็อดสงสัยไม่ได้ว่า แล้วจาน ชาม ที่วิถีชีวิตปัจจุบันล้วนได้สัมผัสใส่ข้าว ใส่อาหาร ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือร้านอาหารต่างๆ จะสร้างอันตรายต่อเราๆ ท่านๆ หรือไม่

 ล่าสุดได้ไปค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของ อย. http://www.fda.moph.go.th/ ก็ ได้พบคำตอบอยู่ในส่วนของการถาม-ตอบ เลยขออนุญาตนำสิ่งที่ได้อ่านมาเผยแพร่ให้ทราบร่วมกัน (ใครเคยทราบแล้ว ก็ถือว่าเป็นการทบทวน หากมีข้อผิดพลาดก็ช่วยกันเพิ่มเติมได้)

 การนําเมลามีนมาผลิตจาน ชามนั้น ไม่ได้ใช้เมลามีนเดี่ยวๆ แต่เขาเอายูเรียมาผสมกับฟอร์มาลดีไฮด์ภายใต้ความร้อนและแรงดันที่สูงได้เป็น เมลามีนเรซิน เพื่อนําไปขึ้นรูปเป็นจาน ชาม และผลิตภัณฑ์อื่นด้วยความร้อน

 จาน ชาม เมลามีน จึงทนความร้อนได้สูงกว่าพลาสติกอื่นๆ แต่หากถูกความร้อนที่สูงมาก เช่น เอาเข้าเตาอบ หรือเอาเข้าเตาไมโครเวฟ จะทําให้จาน ชาม เมลามีน อ่อนตัวและปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์ออกมาเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้

 

 

ถ้าจานชามเมลามีนไม่เปลี่ยนสีชัดเจน ก็ยังใช้ได้อย่างปลอดภัย

 เพราะฉะนั้น หากต้องการอุ่นอาหารในไมโครเวฟ หรือเตาอบ ก็ควรเลือกภาชนะที่ถูกต้อง ทนความร้อนสูง หรือมีคำแนะนำว่า เป็นภาชนะที่นำเข้าเตาเผา เตาอบ หรือเตาไมโครเวฟได้ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นเอง

 แล้วก็มีข้อสงสัยอีกอย่างว่า กรณีเกิดเหตุผิดพลาด ได้กินอาหารที่มีเมลามีนปนเปื้อนเล็กน้อยเข้าไปจะเป็นอันตรายหรือไม่

 อย. ตอบไว้ว่า สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ได้กําหนดค่าปนเปื้อนสูงสุดที่ร่างกายได้รับต่อวันโดยไม่ทําให้เกิดอันตราย ต่อสุขภาพ หรือ Tolerable Daily Intake (TDI) โดยสหรัฐอเมริกากําหนดไว้ที่ 0.63 มก.ต่อน้ำหนักร่างกาย 1 กิโลกรัม ขณะที่สหภาพยุโรปกําหนดไว้ที่ 0.50 มก.ต่อน้ำหนักร่างกาย 1 กิโลกรัม

  ดังนั้น ถ้าเรามีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม เราต้องได้รับเมลามีน 25 มก.ต่อวันถึงจะเป็นอันตราย ถ้าหากนมที่เราดื่มมีการปนเปื้อนเมลามีน 1 มก.ต่อน้ำหนักนม 1 กิโลกรัม นม 1 กล่อง มีปริมาณ 250 กรัม เราต้องกินนมถึง 100 กล่องต่อวัน ถึงจะเป็นอันตราย แต่ถ้าเป็นเด็ก เช่น เด็กที่มีน้ำหนัก 20 กิโลกรัม ก็จะต้องกินนมถึง 40 กล่อง จึงจะได้รับอันตราย

 เพราะฉะนั้น จะบริโภคอะไรเข้าสู่ร่างกาย กรุณาดูฉลากบอกรายละเอียดที่ติดอยู่ตามบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ให้รอบคอบน่าจะช่วยได้อีกทางหนึ่ง

bangkokbizweek.com