0

Wishlist

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลาสติกและเมลามีน

   
 
 พลาสติกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. เทอร์โมพลาสติก (THERMOPLASTICS)
2. เทอร์โมเซตติ้ง (THERMOSETTINGS)

เทอร์โมพลาสติก เป็นพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก หลังจากนำมาหลอมทำเป็น ผลิตภัณฑ์แล้ว เปรียบเสมือนน้ำเมื่อนำไปทำน้ำแข็ง เมื่อถูกความร้อนก็จะละลายกลายเป็นน้ำอีก และน้ำนี้ก็สามารถนำกลับไปทำเป็นน้ำแข็งได้อีก ไม่มีที่สิ้นสุด เทอร์โมพลาสติกมีมากมายหลาย ร้อยหลายพันชนิด อาทิ ตะกร้า กะละมัง ลังน้ำอัดลม ตลอดจนชิ้นส่วนวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น


เทอร์โมเซตติ้ง คือพลาสติกที่มีรูปทรงถาวร เมื่อผ่านการผลิตโดยผ่านความร้อน (HEAT) และแรงอัด (PRESSURE) จะนำกลับไปหลอมละลายอีกไม่ได้ เปรียบเสมือนไข่เมื่อนำไปต้มสุก แล้ว จะทำให้เหลวเหมือนเดิมอีกไม่ได้ เทอร์โมเซตติ้งมีหลายชนิด "ภาชนะซุปเปอร์แวร์เมลามีน" จัดเป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตติ้ง คุณสมบัติ 7 ประการ ของภาชนะ "ซุปเปอร์แวร์เมลามีน" ก็คือ

1. ทนการแตกร้าว เนื่องจากมีความเหนียวแน่นแข็งแกร่ง ตลอดทั่วทั้งชิ้นภาชนะ จากความแข็งแกร่งตลอดทั่วทุกส่วนของภาชนะ ทำให้เกิดความต้านทานต่อสิ่งกระทบ กระทั่ง ทนทานต่อการแตกร้าว บิ่น บากได้ดียิ่ง นอกจากนี้ยังสามารถวางภาชนะ ซุปเปอร์แวร์เมลามีนซ้อนกันเป็นชั้น ๆ โดยไม่ต้องกังวลว่าผิวของภาชนะ จะครูดกัน จนเป็นรอย ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว จึงทำให้ภาชนะซุปเปอร์แวร์เมลามีนมีโอกาสแตก หรือเสียหายน้อยมาก อันเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายทางอ้อมให้กับผู้ใช้

2. ทนความร้อนสูง สามารถต้มหรือนึ่งในไอน้ำเดือด ไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส ด้วยคุณสมบัติดีเด่นข้อนี้ ทำให้เหมาะสำหรับใช้ ตามโรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน หอพัก ตลอดจนภัตตาคารต่าง ๆ อย่างยิ่ง

3. ถูกสุขอนามัย จากการที่ภาชนะซุปเปอร์แวร์เมลามีนมีความเหนียวแน่นแข็งแกร่ง และไม่มีรอยร้าว ย่อมสามารถป้องก้น ไม่ให้เชื้อโรคหรือสารจุลินทรีย์ใด ๆ ซ่อนเร้น อยู่ในภาชนะ จึงทำให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้

4. ถ่ายเทความร้อนจากอาหารช้ากว่าภาชนะประเภทอื่น ๆ เนื่องจากภาชนะซุป เปอร์แวร์เมลามีน ถ่ายเทความร้อนจากอาหารมาสู่ตัวภาชนะ ได้ช้ากว่าภาชนะ ประเภทกระเบื้องหรืออื่น ๆ จึงทำให้อาหารคงความร้อนได้นานกว่า ขณะเดียวกัน ทำให้ไม่ร้อนมือเมื่อจับต้องภาชนะ

5.ไม่ทำปฏิกิริยาต่อสารเคมี เมื่อใช้ไปนาน ๆ สีของภาชนะยังคงสภาพเดิม ไม่หลุด ลอกแต่ประการใด แม้จะถูกสารประเภทกรดหรือด่าง ก็ไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ โต้ตอบทั้งสิ้น

6. มีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับใช้ในทุกโอกาสและสถานที่ ด้วยเหตุที่ภาชนะเมลามีน มีน้ำหนักเบา และถูกสุขอนามัย   สายการบินทุกสายในโลก จึงต่างใช้ภาชนะเมลามีน สำหรับบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน นอกจากนั้นยังสะดวกต่อการหยิกยกจึงเหมาะ สำหรับผู้ใช้ในวัยต่าง ๆ อีกด้วย

7. ปลอดภัยต่อผู้ใช้ แม้เกิดอุบัติเหตุภาชนะแตก โอกาสที่ภาชนะซุปเปอร์แวร์ เมลามีนจะตกแตกมีน้อยมาก และหากแตกเศษภาชนะก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ไม่เหมือนภาชนะกระเบื้อง หรือแก้วซึ่งเศษที่แตกกระจายมีความแหลมคม และ เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ รวมทั้งเด็กเล็กในครัวเรือนเป็นอย่างมาก

 คุณสมบัติพิเศษของภาชนะซุปเปอร์แวร์เมลามีนแบบมีลาย
ภาชนะซุปเปอร์แวร์เมลามีนที่เคลือบหรือตกแต่งด้วยลายต่างๆ นอกจากจะมีความสวยงาม แวววาว และมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ได้ชี้แจงไว้แล้ว ยังมีจุดเด่นเฉพาะตัวอีกหลายอย่าง เนื่องจากได้รับการเคลือบผิวหน้าภาชนะด้วยสารโปร่งแสง (Transparent Nikaglaze)

ซึ่งนอกจากจะทำให้มีความงามแวววาวยิ่งขึ้น ดุจภาชนะกระเบื้องแล้ว สารโปร่งแสง (Transparent Nikaglaze) ที่เคลือบอยู่ยังเพิ่มความแข็งแกร่ง ให้กับภาชนะและป้องกันไม่ให้ ลายหรือฟอยด์หลุดลอก หรือซีดจางลงอีกด้วย
สีที่ใช้ผสมในการผลิตภาชนะซุปเปอร์แวร์เมลามีนหรือสีที่ใช้ในการทำลวดลายบนภาชนะ เป็นสี Food Contact Grade คือสีที่สัมผัสกับอาหารได้ จึงไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้