0

Wishlist

เปิดร้านเบเกอรี่...อย่างไร ให้ขายดี !!

เปิดร้านเบเกอรี่...อย่างไร ให้ขายดี !!

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 13 พฤศจิกายน 2546 14:31 .

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดจะเปิดร้านเบเกอรี่ สิ่งแรกที่ต้องคำนึงคือ ทำอย่างไรให้ขนมภายในร้าน

มีคุณค่าน่าสนใจน่าซื้อ ทำอย่างไรให้ขนมภายในร้าน มีคุณค่าน่าสนใจ น่าซื้อ คุ้มกับค่าเงินที่ผู้ซื้อ

ต้องเสียไป พูดง่ายๆ ว่าทำอย่างไรถึงจะให้ขนมขายดี ต่อไปนี้จะเป็นข้อแนะนำเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในการดำเนินกิจการร้านเบเกอรี่

1.บอกลูกค้าล่วงหน้าถึงตัวขนมที่คุณจะวางขาย

ถ้าคุณวางแผนจะทำขนมชนิดพิเศษกว่า ที่มีขายตามปกติ เช่น อาจเป็นขนมสำหรับเทศกาลต่างๆ คุณก็

ควรจะบอกลูกค้า ให้ทราบล่วงหน้าถึงขนมนั้นๆ เพราะจะเป็นการกระตุ้น ให้ลูกค้ากลับมาอุดหนุนร้านคุณอีก

สามารถทำให้คุณกำหนดได้ว่าขนมชนิดใด ที่ลูกค้าสนใจมากที่สุด

2.บอกให้ลูกค้ารู้จักชื่อขนม

วิธีง่ายๆ และดีที่สุดคือ เขียนชื่อขนมบอกไว้ให้สะดุดตาเป็นการกระตุ้นความสนใจ นอกจากนี้ยังมีวิธีการ

ที่ควรทำคือ ถุงที่ใช้ใส่ขนมนอกจากจะต้องมีชื่อร้านและสัญลักษณ์ของร้านแล้วควรจะมีชื่อขนมที่ขายอยู่ด้วย

3.การจัดขนมในร้าน

การโชว์ขนมก็คือการให้ขนมในร้านมีคนเห็น และสะดุดตามากที่สุด ลักษณะพิเศษบางประการของขนม

จะช่วยให้ลูกค้าจดจำชนิดและชื่อของขนมได้ เช่น ขนมปังฝรั่งเศส และควรให้คำอธิบายสั้นๆ สำหรับขนมที่มี

ลักษณะที่แตกต่างไป จากปกติจะทำให้ลูกค้าสนใจมากขึ้น

ในการโชว์ขนมควรเน้นเรื่องสีของขนม เช่น ไม่ควรวางขนมที่มี สีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน

เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้ซื้อ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดในการจัดโชว์หน้าร้าน

4.มีตัวอย่างให้ลองชิมสำหรับผู้ซื้อ

เมื่อมีการแนะนำสินค้าใหม่ วิธีที่ดีที่สุดคือการนำเอาขนมตัวใหม่มาเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าทดลอง

รับประทาน วิธีนี้ใช้ได้ผลมาก เพราะลูกค้าจะกระตือรือร้นมากในการทดลองสิ่งใหม่ๆ

5.ให้คำแนะนำ ปรึกษาและอธิบายด้วยความเต็มใจ

อย่าปล่อยให้ลูกค้าสับสน กับชนิด ลักษณะและรสชาติของขนม ที่แตกต่างกันแต่ควรให้ความกระจ่าง

กับลูกค้า และต้องแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าเรามีความเต็มใจ และยินดีที่จะให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ

6.จัดรายการพิเศษเพื่อขอบคุณลูกค้า

การพยายามจัดหาสิ่งใหม่ๆ ให้กับลุกค้า จะเป็นอีกวิธีที่ทำให้ลูกค้าประทับใจร้น ในต่างประเทศเจ้าของ

ร้านบางรายส่งเสริมการขายโดยการจัดรายการพิเศษ เพื่อขายขนมปังแฟนซี สำหรับเด็กๆ วิธีนี้จะทำให้คุณ

ทราบถึงความพอใจของลูกค้าอีกด้วย

7.รับฟังคำแนะนำจากลูกค้า

อย่าลังเลใจในการถามหรือขอความคิดเห็นจากลูกค้า เพราะคือโอกาสที่จะทำให้คุณรู้จักลูกค้ามากขึ้น

และลูกค้าจะรู้สึกเชื่อถือในร้านของคุณ ผลที่ตามมาก็คือลูกค้าจะกลับมาอุดหนุนที่ร้านอีกและยังจะบอกต่อๆ

กันไปถึงคุณภาพ และความพิถีพิถันของขนมในร้านของคุณ

ตามที่กล่าวมานี้คงจะเป็นวิธีการที่ช่วยทำให้ร้านเบเกอรี่ให้มีกำไรมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม คุณ

ต้องดูลักษณะนิสัยของลูกค้าในถิ่นที่คุณเปิดร้านอยู่ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร้านของคุณให้เป็นที่

พอใจ ของลูกค้าอยู่เสมอและคิดว่าคงจะไม่เกินควา มสามารถของคุณแน่ๆ