0

Wishlist

Year 2016 Oct 23rd Merrit giving at Wat Sakaew, Baanfang, Khonkaen

เนื่องด้วยทางวัดสระแก้ว อ.บ้านฝาง ขอนแก่น มีความประสงค์จะสร้างพระประธาน มีนามว่า "พระพุทธศรีทัศสุทธิมงคล" ซึ่งจำลองจากพระพุทธรูป องค์คู่บ้านคู่เมืองวัดสระแก้วมานานถึง 104ปี เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการศาสนา แต่ทางวัดยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างอีก เพื่อให้การสร้างเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทางวัดจึงได้บอกบุญมายังท่านทั้งหมายและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อร่วมสมทบเป็นกฐินสามัคคี

ในการทอดกฐินคราวนี้ มีคณะร่วมเดินทางไป 40ท่าน ออกในเวลากลางคืนวิ่งกลางคืนไปจังหวัดขอนแก่น คณะถึงที่วัดในเวลาเช้าตรู่ 6โมงเช้าครับ เมื่่อไปถึง ก็มีชาวบ้าน และทางวัดเตรียมต้อนรับ และจัดเตรียมอาหารเช้าเป็นข้าวต้มหมู ปาท่องโก๋ ชากาแฟให้อย่างดี

ช่วงเช้ามีประชาชนมาที่วัดเพื่อประกอบกิจกรรมเช้ากันก่อน พอช่วงประมาณ 9โมง ทางคณะจึงเริ่มทอดกฐินสามัคคี และเสร็จพิธี ถวายเงินปัจจัยและสิ่งของเสร็จประมาณเที่ยง และรับประทานอาหารกลางวันที่ทางวัดจัดเตรียมให้ก่อนกลับ แกงไก่อร่อยมากครับ

คณะแวะสักการะ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง วัดสำคัญประจำจังหวัดขอนแก่น และแวะสักการะย่าโมเช่นทุกครั้งที่มาทอดกฐินที่ภาคอีสาน และรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารเสียวเสี้ยวเช่นทุกครั้ง และเดินทางกลับกรุงเทพ ถึงในเวลา 5ทุ่มโดยสวัสดิภาพ