0

รายการที่ชื่นชอบ

การใช้เครื่องครัวที่ทำจากอลูมิเนียม มีอันตรายจริงๆหรือ?

การใช้เครื่องครัวที่ทำจากอลูมิเนียม มีอันตรายจริงๆหรือ?  

จริงๆ  ยังไม่มีผลการวิจัย ยืนยันในเรื่องนี้เลย จะมีแต่ในหลายปีมานี้ มีข่าวลือทางอาหารแนะนำว่า การใช้เครื่องครัวอลูมิเนียม อาจทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่นความจำเสื่อม อัลไซเมอร์  แต่ยังไม่เคยคำยืนยันจาก คณะกรรมการอาหารและยา(FDA) จากประเทศใด ยืนยันว่าการใช้เครื่องครัวอลูมิเนียม จะเป็นสาเหตุหลัก ดังคำอ้างดังกล่าว

 จริงๆ แล้ว อลูมิเนียม เป็นส่วนผสมของอาาหารหลายชนิด เช่นแป้งทำขนม หรือในอาหารหมักดองใน กระป๋องต่างๆ เพื่อทำให้อาหารอยู่ตัวไม่เหลว ปริมาณอลูมิเนียมที่ใช้ในส่วนผสมอาหารเหล่านี้ก็อยู่ในระดับปลอดภัย มีนักวิจัยหลายท่านได้ยืนยันว่า ปริมาณอลูมิเนียมจากเครื่องครัวนั้น มีปริมาณน้อยกว่าที่ได้รับจากในตัวอาหารในชีวิตประจำวันมาก อย่างมีนัยสำคัญ

 ข้อมูลปริมาณอลูมิเนียมที่ได้รับในแต่ละวัน   

 ประเภท  หมายเหตุ

Mg/วัน

 อาหาร  ส่วนผสมตามธรรมชาติ  3-10
 ส่วนที่เติมเพื่อให้อาหารได้คุณภาพตามต้องการ เช่นในอาหารกระป๋อง  รับรองโดย อ.ย. ( คณะกรรมการอาหาร และยา)  25-50
 ส่วนที่ได้จากอุปกรณ์ประกอบอาหาร  เครื่องครัวอลูมิเนียม  2.5
 น้ำ  ตามธรรมชาติ  1
 ยา  antacids  50-1000+
 ยา  aspirin  10-100+
 * Seymour G. Epstein "Aluminum and Health", May 1984