0

รายการที่ชื่นชอบ

เขียงสีต่างๆ ประโยชน์และการใช้งาน

ความหมายโดยทั่วไปของเขียงสีต่างๆ ประโยชน์ และการใช้งาน

จุดประสงค์หลัก ของการแยกสีเขียงคือการป้องกันการปนเปื้อนของอาหาร ซึ่งทำให้อาหารไม่สะอาด ซึ่งอาจร้ายแรงถึงทำให้เกิดการเจ็บป่วยต่างๆได้


สาเหตุโดยทั่วไป ของอาการไม่สบายนั้น มีสาเหตุมาจากอาหารครับ เช่นอาหารเป็นพิษ อาหารบูด ซึ่งเราเรียกว่า การปนเปื้อนของอาหารต่างๆ (Cross-contamination) ก่อให้เกิดโรคอันมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียจากอาหารหนึ่ง ไปสู่อาหารหนึ่ง  ในหลายๆกรณี เราพบว่าสาเหตุของการปนเืปื้อนนั้นมาจากเขียงที่ใช้ ปะปนกันระหว่างอาหารต่างๆ ทั้งอาหารที่สุกและดิบ หรืออาหารประเภทต่างๆ


การใช้เขียงแยกประเภทมีส่วนช่วยอย่างมาก ในการป้องกันการเกิดโรค ซึ่งในโรงแรม ร้านอาหาร ทีมีระบบสุขลักษณะที่ดี จะมีเขียงสีตามประเภทอาหารแต่ละชนิด โดยทั่วไปก็จะมีสีแดง น้ำเงิน เขึยว เหลือง เบจ และขาว


สีเขียงและความหมายโดยทั่วไปครับ
 สีของเขียง  การนำไปใช้งาน
 ขาว เบเกอรี่ หรืออาหารทั่วไป
 น้ำเิงิน  เนื้อสุก
 ส้ม, แดง
 เนื้อดิบ
 เขียว  ผัก ผลไม้
 เหลือง  เป็ด ไก่ สัตว์ปีกต่างๆ
 น้ำตาลเข้ม, เทา, เบจ
 ปลา อาหารทะเล


อย่างไรก็ดี เพื่อนๆ อาจไม่ต้องแยกสีเขียงตามโรงแรม หรือร้านอาหาร เราแนะนำให้แยกเฉพาะอาหารที่สุก กับอาหารที่ยังไม่สุกเท่านั้นก็ช่วยได้มากครับ 
อ้างอิง
-Color-Coded Cutting Boards, by Danilo Alfaro, About.com Guide
-IndustrialSheet.com
เขียง 24.5x40.5x1.5 ซม. สีเขียว  Figures เขียง 24.5x40.5x1.5 ซม. สีเขียว Figures

330 .-

มีสินค้า
เขียงสีต่างๆ
เขียง 24.5x40.5x1.5 ซม. สีแดง  Figures เขียง 24.5x40.5x1.5 ซม. สีแดง Figures

330 .-

มีสินค้า
เขียงสีต่างๆ
เขียง 24.5x40.5x1.5 ซม. สีเบจ  Figures เขียง 24.5x40.5x1.5 ซม. สีเบจ Figures

330 .-

มีสินค้า
เขียงสีต่างๆ
เขียง 20x30x1 ซม. สีเขียว  Figures เขียง 20x30x1 ซม. สีเขียว Figures

140 .-

มีสินค้า
เขียงสีต่างๆ
เขียง 20x30x1 ซม. สีเบจ  Figures เขียง 20x30x1 ซม. สีเบจ Figures

140 .-

มีสินค้า
เขียงสีต่างๆ
เขียง 20x30x1 ซม. สีแดง  Figures เขียง 20x30x1 ซม. สีแดง Figures

140 .-

มีสินค้า
เขียงสีต่างๆ
เขียง 20x30x0.7 ซม. สีแดง Dai Kyowa เขียง 20x30x0.7 ซม. สีแดง Dai Kyowa

120 .-

สินค้าหมด
เขียงสีต่างๆ
เขียง 20x30x0.7 ซม. สีฟ้า Dai Kyowa เขียง 20x30x0.7 ซม. สีฟ้า Dai Kyowa

120 .-

สินค้าหมด
เขียงสีต่างๆ
เขียงพลาสติก ประหยัด 20x30x1 cm. Figures เขียงพลาสติก ประหยัด 20x30x1 cm. Figures

140 .-

มีสินค้า
เขียงสีขาว
เขียงพลาสติก ทรงญี่ปุ่น รูปนก Yamato เขียงพลาสติก ทรงญี่ปุ่น รูปนก Yamato

115 .-

มีสินค้า
เขียงสีขาว
เขียงพลาสติกใหญ่ 25x41x0.70 ซม. Dai Kyowa เขียงพลาสติกใหญ่ 25x41x0.70 ซม. Dai Kyowa

225 .-

มีสินค้า
เขียงสีขาว
เขียงพลาสติก เซาะร่อง 30.5x40.5x1 cm. Pioneer เขียงพลาสติก เซาะร่อง 30.5x40.5x1 cm. Pioneer

350 .-

มีสินค้า
เขียงสีขาว