0

รายการที่ชื่นชอบ

มีดเล่มไหนหั่นอะไร

มีดสับ ตัวมีดยาวและกว้าง สันมีดหนา ด้ามใหญ่และหนัก จึงเหมาะกับงานหนักๆ อย่างเช่น สับเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะ

มีดหั่น ด้ามจะใหญ่ ตัวมีดจะยาว จะเหมาะกับการหั่นของชิ้นใหญ่และไว้
สำหรับเลาะกระดูก

มีดปอก มีดแบบนี้ใช้ปอก ผักผลไม้ ตัวมีดจึงสั้น ด้ามจับถนัดมือ ปลายมีดแหลม
มีดปาด เป็นมีดที่ไม่มีคมทั้งสองด้าน ใบมีดแบนเรียบ ใช้สำกรับปาดหรือทา นม เนย แยม บนชั้นขนมปัง
เมื่อทราบลักษณะและคุณสมบัติของมีดแต่ละชนิดกันแล้ว ก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม กับงานนั้นๆ
http://www.bkkmenu.com/tips/html/082.html