0

รายการที่ชื่นชอบ

ปี 2559 วันที่ 23 ต.ค. วัดสระแก้ว อ.บ้านฝาง ขอนแก่น 5.12.2016 ปี 2559 วันที่ 23 ต.ค. วัดสระแก้ว อ.บ้านฝาง ขอนแก่น เนื่องด้วยทางวัดสระแก้ว อ.บ้านฝาง ขอนแก่น มีความประสงค์จะสร้างพระประธาน มีนามว่า "พระพุทธศรีทัศสุทธิ...
ปี 2558 วันที่ 1 พ.ย. สำนักสงฆ์ห้วยแม่เพรียง เพชรบุรี 5.12.2016 ปี 2558 วันที่ 1 พ.ย. สำนักสงฆ์ห้วยแม่เพรียง เพชรบุรี เนื่องด้วยทาง สำนักสงฆ์ห้วยแม่เพรียง ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน เพชรบุรี มีความประสงค์จะสร้างอุโบส...
ปี 2557 วันที่ 19 ต.ค. วัดเทพพิมาน ต.ท่าช้าง โคราช 16.4.2015 ปี 2557 วันที่ 19 ต.ค. วัดเทพพิมาน ต.ท่าช้าง โคราช เนื่องด้วยทางวัดเทพพิมาน ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา มีความประสงค์จะสร้างกุฏิสงฆ์ เพื่อ...
ปี 2556 วันที่ 20 ต.ค. วัดโบสถ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 30.10.2013 ปี 2556 วันที่ 20 ต.ค. วัดโบสถ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง เนื่องด้วยทางวัดโบสถ์ ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง กำลังทำการก่อสร้างอุโบสถขึ้น เพื่อใช้ประโย...
ปี 2555 วันที่ 4 พ.ย. โรงเจลุ่ยอิมยี่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ 11.11.2012 ปี 2555 วันที่ 4 พ.ย. โรงเจลุ่ยอิมยี่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ เนื่องด้วยทางโรงเจลุ่มอิมยี่ เขาสามร้อยยอด กำลังสร้างเรือสำเภาจีน เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ปู่เจ้าเขาสามร้...
ปี 2554 วันที่ 30 ต.ค. วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 19.11.2011 ปี 2554 วันที่ 30 ต.ค. วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม การทำบุญทอดกฐินสามัคคี เป็นกาลทาน คือ การทำบุญตามกาลและเวลา ตามพระวินัย กำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1...
ปี 2553 วันที่ 7 พ.ย. วัดป่าปลักประดู่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 11.11.2010 ปี 2553 วันที่ 7 พ.ย. วัดป่าปลักประดู่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เนื่องด้วยทางวัดป่าปลักประดู่ อำเภอบ้านโป่ง กำลังก่อสร้างอุโบสถ เพื่อใช้ในการศาสนา ทางคณะจึงขอจัดกฐิ...
ปี 2552 วันที่ 11 ต.ค. วัดสามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 25.10.2009 ปี 2552 วันที่ 11 ต.ค. วัดสามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง เนื่องด้วยทางวัดสามโก้ อำเภอสามโก้ ต้องการซ่อมแซมอุโบสถ เพื่อใช้ในการศาสนา ทางคณะจึงขอจัดกฐินประจำปี...
ปี 2551 วันที่ 9 พ.ย. วัดหอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 25.10.2009 ปี 2551 วันที่ 9 พ.ย. วัดหอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก วัดหอกลอง อ.พรหมพิราม มีความประสงค์จะสร้างโบสถ์ขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศาสนา ทางร้านจึงจัดกฐินเพ...
ปี 2550 วันที่ 18 พ.ย. วัดแก่งอำนวย จ.อุบลราชธานี 27.11.2007 ปี 2550 วันที่ 18 พ.ย. วัดแก่งอำนวย จ.อุบลราชธานี เพื่อใช้ในการสร้านศาลาการเปรียญขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการศาสนา วัดแก่งอำนวย อยู่ในบ้านแก่งกอก ต....
บทความทั้งหมด: 10 หน้า:

ทางร้านสหตั้งง่วนเฮง เป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐิน  ร่วมกับห้างร้าน และโรงงานจำหน่าย และผู้ใจบุญหลายท่าน ซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกเมือปี พ.ศ. 2520 ณ วัดศรีสวัสดิ์ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  จัดที่วัดศรีสวัสดิติดต่อกัน 5 ปี จนกระทั่งสร้านอุโบสถสำเร็จ จากนั้นก็จัดที่อื่นๆ ถึงขณะนี้ ก็จัดมา 30 ปีแล้วครับ  ส่วนใหญ่ จะจัดที่วัดชนบทในภาคเหนือ และอีสาน