0

รายการที่ชื่นชอบ

ปี 2551 วันที่ 9 พ.ย. วัดหอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

ปีนี้ทางทางคณะออกเดินทางเวลาประมาณ 4 ทุ่มในวันเสาร์ที่ 8 พ.ย. 2551 ถึงวัดหอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ตอนรุ่งเช้า เดินทางประมาณ 6-7 ชม.ครับ มีผู้ร่วนทอดกฐินจำนวนมาก และได้ปัจจัยสำหรับสมทบสร้างโบสถ์เป็นจำนวนพอสมควรครับ

เมื่อเสร็จจากทอดกฐินได้ แวะสักการะพระพุทธชินราช และพระกวนอิมหยกขาว ในช่วงบ่าย และตอนเย็นแวะรับประทานอาหารอร่อยที่ร้านโกยี จ.นครสวรรค์ กลับถึงกรุงเทพเวลาประมาณ 5 ทุ่ม