0

รายการที่ชื่นชอบ

เปลี่ยน องศาฟาเรนไฮน์ เป็น องศาเซลเซียส

เปลี่ยน องศาฟาเรนไฮน์ เป็นองศาเซลเซียส
32 F--------------------0
212 F--------------------100
250 F--------------------120
275 F--------------------140
300 F--------------------150
325 F--------------------160
350 F--------------------180
375 F--------------------190
400 F--------------------200
425 F--------------------220
450 F--------------------230
475 F--------------------240
500 F--------------------260
คู่มือการอบขนม oven baking guideline.


Cakes
Fruit Cake = 250 ฟาเรนไฮน์ 3-4 ชั่วโมง
Angel Food Cake = 350 ฟาเรนไฮน์ 35-40 นาที
Cup Cakes = 375 ฟาเรนไฮน์ 20-25 นาที
Layer Cake = 350-375 ฟาเรนไฮน์ 25-35 นาที
Loaf Cake = 300-350 ฟาเรนไฮน์ 50-80 นาทีคุกกี้ Cookies
Drop Cookies = 375 ฟาเรนไฮน์8-12 นาที
Ginger Cookies = 375 ฟาเรนไฮน์10-12 นาที
Rolled Cookies = 375 ฟาเรนไฮน์ 6-12 นาที


ขนมพาย Pies
Pie Shell = 450 ฟาเรนไฮน์ 10-12 นาที
Double Crusted Pies:Cooked Filling = 400-450 ฟาเรนไฮน์ 30-45 นาที
พาย คัสตาร์ด Custard Pie = 400 ฟาเรนไฮน์ 25-30 นาที
เมอแรง Meringue = 350 ฟาเรนไฮน์ 12-15 นาที
minutesUncooked Filling = 400 ฟาเรนไฮน์ 40-60 นาที
ที่วัดอุณหภูมิอาหารแบบดิจิตอล  Twin Fish ที่วัดอุณหภูมิอาหารแบบดิจิตอล Twin Fish

335 .-

มีสินค้า
ที่วัดอุณหภูมิ
ที่วัดอุณหภูมิเนื้อขนาดเล็ก SmartCook ที่วัดอุณหภูมิเนื้อขนาดเล็ก SmartCook

160 .-

สินค้าหมด
ที่วัดอุณหภูมิ
ที่วัดอุณหภูมิเนื้อขนาดใหญ่ SmartCook ที่วัดอุณหภูมิเนื้อขนาดใหญ่ SmartCook

260 .-

มีสินค้า
ที่วัดอุณหภูมิ
ที่วัดอุณหภูมิในเตาอบ ประหยัด ที่วัดอุณหภูมิในเตาอบ ประหยัด

305 .-

มีสินค้า
เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิในเตาอบ