0

รายการที่ชื่นชอบ

ภารกิจ, วิสัยทัศน์ และนโยบาย

ภารกิจ, วิสัยทัศน์ และนโยบายของเรา

 1. ภารกิจ : เหตุผลที่มีเรา และเราทำอะไรอยู่
 2. เป็นแหล่งเครื่องครัว ค้าส่งและปลีก มีราคาประหยัดที่สุด, สะดวกรวดเร็ว และมีบริการดีที่สุด
 3. เป็นแหล่งเครื่องครัวออนไลน์ ที่ดีที่สุด
  • มีสินค้าเครื่องครัวให้เลือกมากมาย, ครบตามที่ต้องการ และ ราคาประหยัดที่สุด
  • ได้รับความสบายใจ และเพลิดเพลินในการออนไลน์ จากข้อมูลข่าวสาร, รูปแบบเวบ และบริการอื่นๆ
  • ได้รับสินค้ารวดเร็วตามที่ต้องการ และปลอดภัยในการซื้อออนไลน์

 

 • วิสัยทัศน์ : ภาพที่อยากเห็นในอนาคต
 • อยากเห็นการซื้อเครื่องครัวที่มีคุณภาพที่ดี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องง่าย, สะดวกรวดเร็ว และประหยัด

 

 1. กลยุทธ์ : วิธีการของเรา
 2. ความซื่อสัตย์ สำคัญที่สุดในการทำการค้า
 3. คุณลักษณะที่สำคัญของร้านค้าส่ง
  • มีสินค้าครบ ไม่ขาด
  • ส่งสินค้ารวดเร็ว
  • ราคาถูก แข่งขันได้
 4. คุณลักษณะที่สำคัญของร้านค้าปลีก
  • มีสินค้าให้เลือกมากมาย เป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย รวดเร็ว
  • ราคาถูก แข่งขันได้
  • สินค้ามีคุณภาพสูง รูปลักษณ์ทันสมัย
  • เดินทาง ไปที่ร้านได้สะดวก
  • ร้านสะอาด สดใส ดูทันสมัย
  • ร้านให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย
 5. ภาพลักษณ์ที่ดี
  • มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  • ช่วยเหลือสังคม สม่ำเสมอ
  • จ่ายภาษีครบ
  • มีลูกค้าที่มีชื่อเสียงมากมาย
  • ได้รางวัล มาตรฐานต่างๆ
 • นโยบายการค้า
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • ความเป็นส่วนตัว หมายถึงการที่ลูกค้าจะไม่ถูกร้านค้ารบกวนในแง่ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ร้านค้าต้องมีการกำหนดแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล, การนำไปใช้, การรักษาข้อมูล รวมถึงการควบคุม กำกับการเจ้าหน้าในการเข้าถึงเข้ามูลลูกค้า
  • การจัดเก็บข้อมูล
   • ข้อมูลที่เก็บเป็นข้อมูลจำเป็นที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าเท่านั้น ซึ่งอยู่ในฟอร์มมาตรฐานในขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ ที่อยู่ในการจัดส่ง เบอร์โทร รหัสผ่าน และช่องให้เลือก (Optional) ที่จะรับข่าวสารหรือไม่เท่านั้น ข้อมูลอื่นๆ อาทิ เลขบัตรเครดิต ข้อมูลทางการเงินหรืออื่นๆนั้น ทางร้านจะไม่มีการเก็บ ลูกค้าจะเป็นคนให้โดยตรงภายหลังกับ Paysbuy หรือ Paypal หรือระบบอื่นๆที่มีความปลอดภัยสูงสุดภายหลังเอง
   • วัตถุประสงค์หลัก ในการเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้า และแจ้งข่าวสารกรณีร้องขอเท่านั้น ข้อมูลต่างๆไม่เปิดเผยแก่บุคคลที่สาม เด็ดขาด รวมถึงรายละเอียดของสินค้าที่สั่งหรือสนใจ
   • ร้านขอรับรองการนำข้อมูลลูกค้าไปใช้เพื่อวัตุถุประสงค์ที่แจ้งไว้เท่านั้น
  • การนำข้อมูลไปใช้งาน
   • ข้อมูลที่ร้านจัดเก็บรวมถึง สินค้าและจำนวนที่สั่ง ขณะสั่งจะอยู่ในระบบที่มีการเข้ารหัส SSL ที่ปลอดภัย และเก็บในระบบที่มีการตั้งรหัสของร้าน การนำไปใช้ จะนำไปใช้เฉพาะในการส่งสินค้าและแจ้งข่าวตามที่ได้ลูกค้าอนุญาตให้ส่งเท่านั้น ทางร้านมีการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ส่วนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ เฉพาะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่เข้าถึงได้
   • หากมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลกับหน่วยงานรัฐ หรือุตามที่กฏหมายกำหนด ทางร้านจะทำการแจ้งเตือนเจ้าของข้อมูลให้ทราบล่วงหน้าทางอีเมล์ หรือทางโทรศัพท์
   • ไม่มีนโยบายการโฆษณาโดยวิธีการโทร, SMS, จดหมาย หรือใช้อีเมล์ กับลูกค้าโดยทั่วไป เพื่อไม่เป็นการรบกวนความเป็นส่วนตัว ข้อมูลข่าวสารหลักๆที่ลูกค้าได้รับคือจากทาง Facebook ที่ลูกค้าคลิ๊กLikeในหน้า Fanpageแล้ว และอีเมล์จดหมายข่าวที่ลูกค้าเลือกที่จะรับตอนสมัครสมาชิก ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกที่จะไม่รับ ข่าวสารทั้งทาง Facebook หรืออีเมล์ภายหลังได้เอง
  • ความถูกต้องของข้อมูลที่ลูกค้าให้
   • ทางร้านไม่ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมุลของลูกค้า ทั้งที่อยู่, สินค้าและจำนวนที่สั่ง ฉะนั้นลูกค้าต้องยืนยันและตรวจสอบเอง
   • สิ่งที่ทางร้านช่วยตรวจสอบ จะมีเพียงช้อมูลที่จำเป็นต้องให้ในการจัดส่งสินค้าเท่านั้นที่ห้ามปล่อยว่าง โดยระบบการสมัครสมาชิก ข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมด ลูกค้าสามารถเข้าระบบเพื่อมาแก้ไขภายหลังได้
  • การรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า
   • ทางร้านขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ และข้อบังคับตามที่เรียนแจ้งในนโยบายส่วนนี้
   • ทางร้านได้ดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยเคร่งครัดมาโดยตลอด สามารถตรวจสอบได้จากหน้าเว็บบอร์ดในหน้าแรก ในข้อความทาง Facebook หรือทางข่าวสารของร้านที่สืบค้นเจอได้โดย Google หรือ search engine อื่นๆ
   
  • มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล ระหว่างการใช้งาน
  • ระบบความปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์ มีมาตรการรักษาความลับของข้อมูล เป็นระบบเข้ารหัส SSL 128 บิต ไม่ให้ถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
   • SSL หรือ Secure Sockets Layer ทำการเข้ารหัสที่มีความยาว 128 บิต (an encryption key length of 128-bits) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน และเป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้โดยธนาคารพาณิชย์ชั้นนำทั่วไป ป้องกันการขโมยข้อมูล
  • มีความปลอดภัยของข้อมูลบัตรเครดิต ระดับสูงสุด
   • ทางร้านตระหนักว่า หมายเลขบัตรเครดิต เป็นข้อมูลสำคัญ ในการให้ข้อมูลนั้น ผู้ซื้อจะให้ข้อมูลผ่านหน้าเวปของผู้ให้บริการชำระเงินโดยตรง ซึ่งได้รับมาตรฐาน Verified by Visa and Verisign Secure หลังจากให้ข้อมูลแล้วจึงกลับมาที่หน้าของทางร้าน
   
  • มาตรฐานการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
  • การติดต่อสื่อสารกับลูกค้านั้น ทางร้านจะติดต่อทางอีเมล์, การโทรศัพท์ และช่องทาง Facebook เบื้องต้นจะใช้การติดต่อทางอีเมล์ก่อน โดยจะมีการแจ้งวัตถุประสงค์ ในการติดต่อทุกครั้ง
   • หากท่านลูกค้าต้องการติดต่อกลับมาทางร้าน สามารถติดต่อได้ โดยดูข้อมูลในหน้า "ติดต่อเรา" ซึ่งสามารถติดต่อเราได้ทั้งทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือ Facebook ทางร้านจะติดต่อกลับภายใน1 วัน
   • ลูกค้าสามารถเลือกรับข่าวสารของทางร้าน โดยคลิ๊กที่ช่องต้องการรับข่าวสาร ในระหว่างสมัครสมาชิก ซึ่งก็สามารถไปยกเลิกภายหลังที่ส่วนข้อมูลลูกค้าได้
   • อีกช่องทางในการสื่อสารข่าวคือ การสมัครเป็น แฟนเพจที่หน้า facebook ซึ่งก็สามารถยกเลิกการเป็นแฟนเพจภายหลังได้เช่นกัน
   
  • นโยบายการสั่งซื้อ และชำระเงิน
  • ทางร้านเสนอรูปแบบการสั่งซื้อ และชำระเงินหลายประเภทให้เลือก ...อ่านเพิ่ม
   • รูปแบบการสั่งซื้อที่นิยม คือการโทรสั่งทางโทรศัพท์ และ ระบบ Shopping cart ครับ
   • รูปแบบการชำระเงินที่นิยม คือชำระเงินโดยการโอนทางธนาคาร, และใช้บัตรเครดิตครับ
   
  • นโยบายการส่งสินค้า
  • ร้านมีวิธีการส่งสินค้าหลายแบบ ตามความต้องการของท่าน...อ่านเพิ่ม
   • โดยทั่วไป ขึ้นกับวิธีการจัดส่ง และยอดสั่งซื้อ
    • TNT express: ส่งฟรี สำหรับยอดเกิน 8,000 หรือเพิ่มค่าส่ง 600 บาท รับสินค้าภายใน 1-2วัน
    • พัสดุไปรษณีย์: ฟรี เมือซื้อเกิน 800 บาท รับสินค้าภายใน 3-5วันใน กทม และ 5-7 ต่างจังหวัด
    • บริษัทขนส่งไปเป็นรถสิบล้อ: สำหรับห้าง ร้าน บริษัท ค่าส่งประหยัดมาก กล่องละ 50-80 บาท ขนาดกล่อง 50x50x50ซม.
    • รถบริษัทเอง : มียอดซื้อที่ราคาหน้าเว็บเกิน 20,000 บาท
    • ขนส่งด่วน ยังมีอีกหลายช่องทาง อาทิ มอไซด์รับจ้าง ในพื้นที่ กทม, ขนส่งด่วนเอกชนอื่นๆ โปรดโทรสอบถาม
   • ในขณะนี้ร้านจัดส่งในประเทศเป็นหลัก สำหรับต่างประเทศกรุณาขอข้อมูลการจัดส่งเพิ่มเติม
   • ระยะเวลาการส่ง
    • TNT express : 1-2วันทำการ
    • พัสดุไปรษณีย์: 3-5 วันในกทม และปริมลฑล และ 5-7 วันทำการ สำหรับต่างจังหวัด
    • บริษัทขนส่งด่วนเอกชน ไปเป็นรถสิบล้อ: 2-3 วัน สำหรับบริษัทร้านค้า
    • รถบริษัทเอง : 1-2 วัน เฉพาะในกทม และปริมลฑล
   
  • นโยบายการคืนสินค้า และยกเลิกการสั่่งซื้อ
  • ร้านรับประกันความพึงพอใจ โดยรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังการส่งสินค้า มีข้อแม้ว่าสินค้าและกล่องที่คืนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ยังไม่ได้ใช้งาน และต้องมีใบเสร็จรับเงินมาแสดงในการคืนสินค้าครับ
   • ข้อยกเว้น: สินค้าที่มีการสั่งผลิตพิเศษ อาทิมีการสกรีนโลโก้เฉพาะ หรือมีจำนวนสั่งมากกว่าที่ร้านสามารถจำหน่ายหมดภายใน 1 เดือน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์งดการคืนสินค้า
   • การยกเลิกการสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อโดยการแจ้งทางโทรศัพท์ หรือแจ้งทางอีเมล์ได้ทันที ทางร้านจะตอบกลับภายใน 1 วัน
   
  • นโยบายการรับประกันสินค้า
  • เครื่องใช้ไฟฟ้า มีการรับประกันสินค้าหลังการใช้งาน 1 ปี ฟรีค่าซ่อมค่าอะไหล่ แต่ลูกค้าต้องนำสินค้ามาส่งซ่อม และรับคืนสินค้าด้วยตนเอง
   • เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานตามเงื่อนไขของสินค้า(อาทิ ไม่ใช้งานเชิงพาณิชย์ กรณีไม่ใช่กลุ่มที่ใช้งานหนัก) แล้วเกิดปัญหาภายใน 2 สัปดาห์ ทางร้านเปลี่ยนตัวใหม่ให้ ต้องมีใบเสร็จทุกครั้งที่มาแจ้ง
  • เครื่องครัว และเครื่องใช้อื่นๆ
   • ปัญหาการเกิดสนิมที่เนื้อสเตนเลส: สินค้าสเตนเลสตราหัวม้าลาย, ตราพระอาทิตย์, ตราจากัวร์, ตราสฟิ้ง, ตราใบโพธิ์, ตราเพนกวิน, ตราMeyerและสินค้าในเครือ, ตราTwinfish, ตราNewline หรือสินค้าตราอื่นที่ผลิตจากสเตนเลสเกรด 304 หรือ 430 รับประกันไม่เกิดสนิมตลอดอายุการใช้งาน สินค้าสเตนเลสราคาประหยัดอื่นๆ เช่นตรา F4, FOFO, Perfect, Anchore, Happyware และอื่นๆที่เป็นสินค้านำเข้าจากจีนหรือที่อื่นๆ หรือแบบเนื้อสเตนเลสแบบบางราคาประหยัด เกิดสนิมได้ แต่เกิดยากกว่าเนื้อเหล็กล้วนๆ เมื่อใช้งานผ่านไปหลายเดือน แล้วแต่การดูแลสินค้า ไม่ควรล้างแล้วปล่อยให้แห้งเอง หรือใช้ใส่อาหารที่มีความเป็นกรด ด่างสูง สินค้าสเตนเลสกลุ่มหลังนี้มีราคาถูกกว่ากลุ่มเกรด 304 หรือ 430มาก กลุ่มหลังไม่รับประกันการเกิดสนิม
   • สินค้าที่เกิดปัญหาเนื่องจากการผลิตไม่สมบูรณ์ อาทิรั่ว มีรอยตามด ชิ้นส่วนหลุดจากกัน เช่นคูลเลอร์ หรือหม้อรั่ว ข้อต่อรถข็นหลุด หูหม้อหลุดสามารถส่งซ่อมได้ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน
   • สินค้าเครื่องครัวพลาสติก เมลามีน แก้ว เซรามิคและอื่นๆที่เกิดการบุบ แตก หัก สีจืดลง จากการใช้งานปกติ จะไม่มีการรับประกันในตัวสินค้า
   
  • นโยบายการแก้ปัญหาร้องเรียน และระงับข้อพิพาท
  • ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาได้ทันที โดยผ่านทางอีเมล์ที่หน้าติดต่อเรา, ทางเว็บบอร์ดของทางร้านที่อยู่หน้าแรก หรือโทรศัพท์ที่เบอร์ Hotline ในเวลาทำงานได้ทันที
  • ปัญหาการร้องเรียนอาจมีอาทิเช่น ไม่มีการส่งสินค้า, ส่งไม่ครบจำนวน, ส่งผิดแบบ, สินค้าเสียหายหรือ ได้รับสินค้าแต่ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ หรืออื่นๆ การแก้ปัญหาเบื้องต้นสามารถเข้าดูได้ที่ FAQ ของทางร้าน หรือแจ้งปัญหาโดยวิธีการต่างๆได้ทันที
  • ทางร้านมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลปัญหาร้องรียนต่างๆ และจะตอบคำถามเบื้องต้นก่อนภายใน 1 วัน
  • ในกรณีการชำระเงินด้วยระบบ Paypal ลูกค้าสามารถใช้ Paypal เป็นตัวกลางในการขอคืนเงินกรณีไม่ได้รับสินค้าหรือไม่พอใจในตัวสินค้าได้ โดยระบบ Paypal จะทำการดึงเงินกลับ จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข จนลูกค้าพอใจ
  • โดยทั่วไปนั้น การแก้ปัญหาของทางร้าน จะดำเนินตามเอกสารการสั่งซื้อเป็นสำคัญ และดำเนินการแก้ปัญหาจนกว่าลูกค้าจะยอมรับและพึงพอใจ
  • ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น และการแก้ไขข้อพิพาทไม่เป็นที่พึงพอใจ ลูกค้าสามารถดำเนินการร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ที่เบอร์ 1166 (http://www.oic.go.th)