0

รายการที่ชื่นชอบ

พิมพ์ถอดก้นได้ กลม 11x11 ซม. SmartCook 3.5.2013 จาน-ชาม ตลาดนัดเสี่ยงรับสารก่อมะเร็ง จาน-ชาม ตลาดนัดเสี่ยงรับสารก่อมะเร็ง...
พิมพ์ถอดก้นได้ กลม 11x11 ซม. SmartCook 3.7.2009 ผลไม้ใกล้ตัวที่กินแล้วอ้วน การกิน ผลไม้ กินแล้วดี มีประโยชน์มากมาย แต่บางครั้งก็ต้องเลือกกิน และกินในปริมาณที่พอดี เพราะมี ผลไม...
พิมพ์ถอดก้นได้ กลม 11x11 ซม. SmartCook 7.5.2009 Stem Cell เซลล์ต้นกำเนิดชีวิต ต่อชีวิตได้จริงหรือ Stem Cell แปลตรงตัวได้ว่า เซลล์ต้นกำเนิด เป็นเซลล์ที่สามารถแบ่งตัวและเติบโตเป็นเซลล์ต่างๆ ได้หลายชนิ...
พิมพ์ถอดก้นได้ กลม 11x11 ซม. SmartCook 7.5.2009 ไขรหัสพันธุกรรมเลือด ทาลัสซีเมีย โรคนี้เกิดจากความผิดปกติของรหัสพันธุกรรมหรือยีนที่มีหน้าที่สร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง...
บทความทั้งหมด: 23 หน้า:
อัพเดทข่าวและข้อมูลเพื่อสุขภาพ