0

รายการที่ชื่นชอบ

ปี 2557 วันที่ 19 ต.ค. วัดเทพพิมาน ต.ท่าช้าง โคราช

เนื่องด้วยทางวัดเทพพิมาน ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา มีความประสงค์จะสร้างกุฏิสงฆ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการศาสนา แต่ทางวัดยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างอีก เพื่อให้การสร้างเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทางวัดจึงได้บอกบุญมายังท่านทั้งหมายและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อร่วมสมทบเป็นกฐินสามัคคี

ในการทอดกฐินคราวนี้ มีคณะร่วมเดินทางไป 80ท่าน โดยการโดยสารรถบัส 2คัน ออกเดินทางเวลา 5:30น ตั้งแต่เช้าตรู่ และถึงที่วัดในเวลาเกือบ 11นาฬิกา ยาวนานกว่าเวลาที่ตั้งไว้ถึง 2ชั่วโมง เป็นการเดินทางที่ยาวนานกว่าที่ผ่านๆมามาก เพราะมีช่วงที่ทำถนนทำให้การเดินทางยาวนาน แต่ก็คุ้มค่าเพราะได้ไปทำบุญกับวัด และชาวบ้านที่รอคอย จัดเตรียมอาหาร และขบวน เป็นจำนวนมาก

วัดนี้ทางร้านสหตั้งง่วนเฮง เคยมาทอดกฐินแล้วเมื่อปี 2546 ครั้งนี้ จึงเป็นครั้งที่สองที่มาทอดกฐินร่วมบุญกับทางคณะ