0

Wishlist

Year 2015 Nov1st Merrit giving at Huaymaepreang temple, Ampur Kankaja

เนื่องด้วยทาง สำนักสงฆ์ห้วยแม่เพรียง ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน เพชรบุรี มีความประสงค์จะสร้างอุโบสถ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการศาสนา แต่ทางวัดยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างอีก เพื่อให้การสร้างเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทางวัดจึงได้บอกบุญมายังท่านทั้งหมายและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อร่วมสมทบเป็นกฐินสามัคคี

ในการทอดกฐินคราวนี้ มีคณะร่วมเดินทางไป 40ท่าน โดยการโดยสารรถบัส 1คัน กฐินสามัคคีมีผู้ร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ออกเดินทางเวลา 6:00น ตั้งแต่เช้าตรู่ และถึงที่วัดในเวลาเกือบ 10นาฬิกา เมื่อไปถึงจะกับผู้ร่วมบุญมามากมาย ชาวบ้านในพื้นที่ที่มาร่วมแจกอาหารต่างๆ
ในขบวนแห่ มีผู้ร่วมทำบุญมากมายจากหลายที่ ขบวนแห่จึงยาวมาก เมื่อเสร็จงานแล้ว ทางคณะก็แวะเที่ยวอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ ที่แก่งกระจาน เพชรบุรี